TWÓJ KOSZYK   
koszyk jest pusty

SZUKAJ
 AKTUALNOŚCI
KATALOG
NEWSLETTER
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych propozycjach, to zamów newsletter. więcej »
twój e-mail


 

ZASADY ZAKUPÓW

 

UDZIELAMY ZAWSZE INFORMACJI I PORAD W SPRAWIE ZAKUPÓW

SŁUŻYMY KOMPETENTNĄ WIEDZĄ  I POMOCĄ 

 

ZADZWOŃ ZAPYTAJ  ZAMÓW     500 736 665 ;  501 191 177

                 LUB NAPISZ                academicus@academicus.pl

 

 

 

 

Klienci indywidualni :

 

Zakupy od 150 zł wysyłka GRATIS !!!

 

Koszty przesyłek:

paczka pocztowa za pobraniem  

do    2 kg           18,50

do    5 kg           20,50

przesyłka z  przedpłatą na konto

do       1 kg          5,90 - 10,80 ( w zależności od wagi)

do       2 kg          12,60

 

konto bankowe do wpłat

Księgarnia Pedagogiczna

Bank PeKaO SA 

56 1240 4533 1111 0010 6164 2408
      
Klienci  indywidualni zostaną poinformowani o dokładnej kwocie
przelewu telefonicznie bądź e-mailowo.
Klienci instytucjonalni :

 Klienci  instytucjonalni mogą otrzymać fakturę płatną przelewem do 14 dni

 Zryczałtowane koszty wysyłki paczek od 10,00 do 20,00

 

 

Do przesyłek zagranicznych doliczamy koszty przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

 

 

Regulamin zakupów

Księgarnia  Pedagogiczna Academicus  działająca pod adresem academicus.pl  jest sklepem internetowym prowadzonym przez firmę wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą

Księgarnia Pedagogiczna

30-040 Kraków, ul. Królewska 45/21

NIP:  677-110-64-90

REGON: 360671126

Definicje

Klient – konsument, czyli kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedający - Księgarnia Pedagogiczna  30-040 Kraków, ul. Królewska 45/21 ,

NIP:  677-110-64-90,REGON: 360671126

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Księgarnia Academicus dokona skompletowania i wysłania zamówienia

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez stronę internetową, drogą mailową wysyłając zamówienie pod adres academicus@academicus.pl; ksiegarnia.academicus@gmail.com 

lub telefonicznie 501 191 177

 Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia pól formularza znajdującego się na stronie księgarni academicus.pl, lub w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail lub telefon, podanie wszelkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia oraz wyszczególnienie zamawianych pozycji, podając: tytuł, autora, wydawnictwo, zamawianą ilość.

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on odpowiedź (wysyłaną automatycznie) z księgarni academicus.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Księgarnia zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

Księgarnia Pedagogiczna Academicus  zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwą wiarygodność umieszczonych w nim danych adresowych.

Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po  zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską

O statusie realizacji zamówienia, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną

 § 2. Ceny towarów

Ceny towarów znajdujących się w ofercie księgarni Academicus  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie, nie zawierają kosztów dostawy.

Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Księgarnia Academicus  pobiera  opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, wg cennika Poczty Polskiej

Do każdej transakcji wystawiany jest dowód sprzedaży lub faktura  dołączana do przesyłki.

§ 3. Formy płatności

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przedpłatą lub przelewem na
  konto księgarni 56 1240 4533 1111 0010 6164 2408

Płatność przelewem z terminem płatności do 14 dni  jest możliwa tylko dla   klientów instytucjonalnych ( szkół, przedszkoli, bibliotek, poradni, gabinetów itp.)

§ 4. Warunki reklamacji

 

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony towar  bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z pracownikiem księgarni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Księgarnią Pedagogiczną Academicus , która w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta  Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedający zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni, na konto bankowe Klienta.  Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

 

 

 

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię Academicus.
W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sprzedającemu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru  na adres:

Księgarnia Pedagogiczna Małgorzata Tatarczuch

30-040 Kraków, ul. Królewska 45/21

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

 

 

§ 6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polskim Prawem.

 

 

§7 Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu zobowiązującymi prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Księgarni Academicus.  W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Obecność towarów na stronie internetowej academicus.pl  nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
do góry
Copyright 2002-2018
engine & design InfraNet.pl